Davy žubrienok na rybníku, šalejúcich z nášho príchodu (pri rekr. stredisku Remitáž) © hiking.sk & autor