Deň 1, plní energie, skvelej nálady a odhodlania. (smer Nová Hora, Kubíkův vrch) » pozri na mape © hiking.sk & autor