Decembrové sekvojovce mamutie na Salaišku (autor foto: Tomáš Trstenský) » pozri na mape © hiking.sk & autor