Dedina Brezina z výhľadu ropik © hiking.sk & autor