Dedina Malcov (značne priblížená) a jedľové bučiny © hiking.sk & autor