Dedina je zarezaná v hlbokom údolí © hiking.sk & autor