Dedo Beskyd - vládca rusínskych hôr © hiking.sk & autor