Detské topánky – vľavo po vyschnutí impregnácie, vpravo bez impregnácie © hiking.sk & autor