Dito di Dio, alias bralo Boží prst nad jazerom © hiking.sk & autor