Diviačia zver bola snímaná celkom bežne © hiking.sk & autor