Dnešný pohľad na sedlo Chlipavice – súčasný Gazdovský dvor (autor foto: Juraj Mucha) © hiking.sk & autor