Do tohoto kotla sa chystáme zostúpiť » pozri na mape © hiking.sk & autor