Dobre označená časť turistického chodníka do Konuša © hiking.sk & autor