Dobroč, zalesnený kopček Stránica s opevneným kostolom, za ním Mýtna © hiking.sk & autor