Dokončovacie práce nad Trubačovou vežou (autor foto: Róbert Verseghy) © hiking.sk & autor