Dole vrcholová plošina Veľkého boku, nad ňou Veľká Vápenica a masív Kráľovej hole © hiking.sk & autor