Dolný vidieť aj od štátnej cesty © hiking.sk & autor