Dolný vodopád Teplého potoka sa nachádza v krkolomnom prostredí © hiking.sk & autor