Dolu chodník v Rozštiepenej skale © hiking.sk & autor