Dominantná Prieložnica z rúbaniska pri zostupe © hiking.sk & autor