Dominantný ihličnan na vrchole Javorského, žiaľ uschnutý © hiking.sk & autor