Drevenice v Osturni (nová alebo rekonštruovaná?) © hiking.sk & autor