Drevenou bránou so staroslovienskym nápisom prichádzame k rotunde Jurko © hiking.sk & autor