Dubník / Stará hora s trianguláciou - Podunajská pahorkatina (Galanta) © hiking.sk & autor