Dubový les v stúpaní na Bielu » pozri na mape © hiking.sk & autor