Evidentne ich zaujímali ľudia šliapajúci pod nimi © hiking.sk & autor