Exponovaný terén s nebezpečnou pohyblivou sutinou © hiking.sk & autor