Fačkov, hrebeň Šibeničnej, v pozadí Maníny, na obzore Javorníky © hiking.sk & autor