Ferrata na Korošku Rinku vedie popri troch skalných oknách © hiking.sk & autor