Foto 8: Prekvapivo dobre fungujúci izolačný obal na fľaše do 1 litra © hiking.sk & autor