Fotografia po 3,5 hod. zadržania, ktorá potvrdila naše tvrdenie © hiking.sk & autor