Fragmenty zlatej hodinky späť na lúke pri Mútnej studni © hiking.sk & autor