Fuchsov lom (Biele skaly) nad Dúbravkou, otlačok lastúry © hiking.sk & autor