Galitzenklamm Klettersteig: lano a kolíky na zvislej stene © hiking.sk & autor