Grúň, obmedzené výhľady na sever © hiking.sk & autor