Hiadeľské sedlo v mraku, vzadu Kozí chrbát a Starohorské vrchy © hiking.sk & autor