Hlavný hosť Ďumbierfestu 2017 - Danny Menšík, svetový rekordér v chôdzi po highline © hiking.sk & autor