Hlavný hrebeň medzi Chabencom a Kotliskami » pozri na mape © hiking.sk & autor