Hlavný vonkajší odkladací priestor má objem probližne 10 litrov. Sieťka s veľkými okami je vyrobená z mechanicky veľmi odolného a elastického materiálu. Vytiahnutie potrebnej veci je jednoduchou záležitosťou. © hiking.sk & autor