Hlavným hrebeňom do kraja rúbanísk na Ramžu © hiking.sk & autor