Hochalpl s pozostatkami opevnení z vojny © hiking.sk & autor