Hoci náznaky niekdajšieho chodníka sú zreteľné, najjednoduchší je postup priamo potokom © hiking.sk & autor