Hoci prirodzeným biotopom týchto topánok budú skôr Nízke ako Vysoké Tatry, nemám na tatranskej žule výhrady © hiking.sk & autor