Homôľka, za ňou Klenovský Vepor a vpravo Poľana vo večernej nálade © hiking.sk & autor