Homôľka, za ňou vpravo Kráľova hoľa, Ramža bude z opačnej strany oholeného hrebeňa v strede © hiking.sk & autor