Homôľka, zajtrajšie stúpania ponad skaly a lesom sú tu pekne viditeľné © hiking.sk & autor