Homôľka z rúbanísk v závere zelenej značky © hiking.sk & autor