Horšianska dolina, severná časť, búda na ľavom brehu © hiking.sk & autor