Horšianska dolina, severná časť, kolmá skalná stena © hiking.sk & autor