Hore - Folkmarské skaly, obec Kojšov a Kojšovská hoľa, dole - lúky pri vrchu Dúbrava © hiking.sk & autor